Data uppdateras endast under tjänstetid 8.00-16.15.

Sidan uppdaterad: 21.02.2020 03:51

Fastighetsdatatjänsten I bruk
Fastighetöverlåtelsetjänsten 2020-02-14 12:18 I bruk

Käyttökatko versiopäivityksen vuoksi 19.2.2020 klo 17:00 - 20.2.2020 klo 6:00

Driftavbrott på grund av versionsupdatering 19.2.2020 kl. 17.00 - 20.2.2020 kl. 6.00.

E-tjänst I bruk
Kartplatsen 2020-02-19 09:07 I bruk

Havaittu ongelmia Haku-toiminnoissa.  Vikaa selvitelllään.

Filtjänst för avgiftsfri data I bruk
Geodataportalen Paikkatietoikkuna I bruk
Karelens kartor I bruk
Gamla tryckta kartor I bruk
Suomi.fi-kartor I bruk
FDSfast-registerföringstillämpningen I bruk
Behörighetshantering I bruk
Datatjänsten (fastighetsregistret) I bruk
Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret) I bruk
Karttakuvapalvelu (WMS) I bruk
Karttakuvapalvelu (WMTS) I bruk
Karttatulostepalvelu (REST) I bruk
Paikkatiedon kyselypalvelu I bruk
Söktjänst för fastighetsuppgifter (REST) I bruk
Söktjänst för fastighetsuppgifter (WFS) I bruk
Utskriftstjänst för fastighetsuppgifter I bruk
Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS) I bruk
Kiinteistökauppojen tilastopalvelu (REST) I bruk
Statistik över fastighetsköp I bruk
Söktjänst för byggnadsuppgifter (WFS) I bruk
Söktjänst för namnbestånd (WFS) I bruk
Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS) I bruk
Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST) I bruk
suomeksi