Data uppdateras endast under tjänstetid 8.00-16.15.

Sidan uppdaterad: 29.03.2020 00:52

Fastighetsdatatjänsten 2020-03-26 14:11 I bruk

ma 30.3.2020 klo 16-19 käyttökatko palveluiden huoltotoimenpiteiden vuoksi

Fastighetöverlåtelsetjänsten 2020-03-26 14:55 I bruk

Kiinteistövaihdannan palvelun taustajärjestelmään tehdään huoltotoimenpiteitä maanantaina 6.4.2020 klo 16:15-19:00 välisenä aikana.

 

Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.  

 

Fastighetsöverlåtelsetjänstens bakgrundssystem genomgår service måndagen 6.4.2020 kl. 16.15–19.00.

 

Vi beklagar den olägenhet som detta kan medföra.

E-tjänst I bruk
Kartplatsen I bruk
Filtjänst för avgiftsfri data I bruk
Geodataportalen Paikkatietoikkuna I bruk
Karelens kartor I bruk
Gamla tryckta kartor I bruk
Suomi.fi-kartor I bruk
FDSfast-registerföringstillämpningen I bruk
Behörighetshantering I bruk
Datatjänsten (fastighetsregistret) I bruk
Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret) I bruk
Karttakuvapalvelu (WMS) I bruk
Karttakuvapalvelu (WMTS) I bruk
Karttatulostepalvelu (REST) I bruk
Paikkatiedon kyselypalvelu I bruk
Söktjänst för fastighetsuppgifter (REST) 2020-03-25 17:13 I bruk

ma 30.3.2020 klo 16-19 käyttökatko palveluiden huoltotoimenpiteiden vuoksi

Söktjänst för fastighetsuppgifter (WFS) I bruk
Utskriftstjänst för fastighetsuppgifter 2020-03-25 17:12 I bruk

ma 30.3.2020 klo 16-19 käyttökatko palveluiden huoltotoimenpiteiden vuoksi

Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS) 2020-03-25 17:11 I bruk

ma 30.3.2020 klo 16-19 käyttökatko palveluiden huoltotoimenpiteiden vuoksi

Kiinteistökauppojen tilastopalvelu (REST) I bruk
Statistik över fastighetsköp I bruk
Söktjänst för byggnadsuppgifter (WFS) 2020-03-25 17:10 I bruk

ma 30.3.2020 klo 16-19 käyttökatko palveluiden huoltotoimenpiteiden vuoksi

Söktjänst för namnbestånd (WFS) 2020-03-25 17:10 I bruk

ma 30.3.2020 klo 16-19 käyttökatko palveluiden huoltotoimenpiteiden vuoksi

Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS) 2020-03-25 17:11 I bruk

ma 30.3.2020 klo 16-19 käyttökatko palveluiden huoltotoimenpiteiden vuoksi

Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST) 2020-03-26 10:21 I bruk

ma 30.3.2020 klo 16-19 käyttökatko palveluiden huoltotoimenpiteiden vuoksi

suomeksi