Tietoja päivitetään vain virka-aikana klo 8.00-16.15.

Sivu päivitetty: 29.11.2020 04:05

Osakeluettelon siirtopalvelu Käytössä
Huoneistotietojen kyselypalvelu Käytössä
Huoneistotietojen tulostepalvelu Käytössä
Kiinteistötietopalvelu Käytössä
Kiinteistövaihdannan palvelu Käytössä
Tilannekuvapalvelu Käytössä
Asiointipalvelu Käytössä
Karttapaikka Käytössä
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu Käytössä
Paikkatietoikkuna Käytössä
Karjalan kartat Käytössä
Vanhat painetut kartat Käytössä
Suomi.fi-kartat Käytössä
KTJkii-rekisterinpito Käytössä
Käyttövaltuushallinta Käytössä
Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri) 25.11.2020 8:15 Osittain käytössä

 Paluusanomia on epäonnistunut. / Några avsedda returmeddelanden har misslyckats 

Aineistopalvelu (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) Käytössä
Karttakuvapalvelu (WMS) Käytössä
Karttakuvapalvelu (WMTS) Käytössä
Karttatulostepalvelu (REST) Käytössä
Paikkatiedon kyselypalvelu Käytössä
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST) Käytössä
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Kiinteistötietojen tulostepalvelu Käytössä
Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Kiinteistökauppojen tilastopalvelu (REST) Käytössä
Tilastotietoa kiinteistökaupoista Käytössä
Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Nimistön kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST) Käytössä
på svenska