Tietoja päivitetään vain virka-aikana klo 8.00-16.15.

Kiinteistötietopalvelu 16.5.2017 10:11 Käytössä

Ke 31.5. klo 17 alkaen kirjaamisosan haut ja tuotteet (esim. lainhuuto- ja rasitustodistus) eivät ole käytettävissä versionvaihdon vuoksi.  Haut ja tuotteet ovat käytettävissä jälleen seuraavana aamuna viimeistään klo 8.00. 

Kiinteistövaihdannan palvelu Käytössä
Karttapaikka Käytössä
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu Käytössä
Paikkatietoikkuna Käytössä
Karjalan kartat Käytössä
Vanhat painetut kartat Käytössä
Suomi.fi-kartat Käytössä
KTJkii-rekisterinpito Käytössä
Käyttövaltuushallinta Käytössä
Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri) Käytössä
Aineistopalvelu (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) 17.5.2017 14:35 Käytössä

 

Ke 31.5. illalla palvelussa käyttökatko versionvaihdon vuoksi.

Maanmittauslaitoksen Karttakuvapalvelu (WMS) Käytössä
Maanmittauslaitoksen Karttakuvapalvelu (WMTS) Käytössä
Maanmittauslaitoksen Karttatulostepalvelu (REST) Käytössä
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST) 11.5.2017 9:43 Käytössä

Ke 31.5. klo 17 alkaen palvelussa käyttökatko versionvaihdon vuoksi.  Palvelu on käytettävissä jälleen seuraavana aamuna viimeistään klo 8.00. 

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Kiinteistötietojen tulostepalvelu 11.5.2017 9:41 Käytössä

Ke 31.5. klo 17 alkaen kirjaamisosan tuotteet (todistukset ja yhteystiedot-tulosteet) eivät ole käytettävissä versionvaihdon vuoksi.  Tuotteet ovat käytettävissä jälleen seuraavana aamuna viimeistään klo 8.00. 

Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Kiinteistökauppojen tilastopalvelu (REST) Käytössä
Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Nimistön kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST) Käytössä

Sivu päivitetty: 23.05.2017 17:32

på svenska