Tietoja päivitetään vain virka-aikana klo 8.00-16.15.

23. syyskuuta 2020 7:42

Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluissa tehdään konfiguraatiomuutoksia 2.11.2020.  TLS 1.2. -testausta varten käytettäviä osoitteita voit tiedustella sovellustuki@maanmittauslaitos.fi

Sivu päivitetty: 01.10.2020 03:21

Osakeluettelon siirtopalvelu Käytössä
Huoneistotietojen kyselypalvelu 9.9.2020 9:06 Ei käytössä
Huoneistotietojen tulostepalvelu 9.9.2020 9:06 Ei käytössä
Kiinteistötietopalvelu Käytössä
Kiinteistövaihdannan palvelu Käytössä
Tilannekuvapalvelu Käytössä
Asiointipalvelu Käytössä
Karttapaikka Käytössä
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu Käytössä
Paikkatietoikkuna Käytössä
Karjalan kartat Käytössä
Vanhat painetut kartat Käytössä
Suomi.fi-kartat Käytössä
KTJkii-rekisterinpito Käytössä
Käyttövaltuushallinta Käytössä
Aineistopalvelu (kiinteistörekisteri) Käytössä
Aineistopalvelu (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) Käytössä
Karttakuvapalvelu (WMS) Käytössä
Karttakuvapalvelu (WMTS) Käytössä
Karttatulostepalvelu (REST) Käytössä
Paikkatiedon kyselypalvelu Käytössä
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST) Käytössä
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Kiinteistötietojen tulostepalvelu Käytössä
Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Kiinteistökauppojen tilastopalvelu (REST) Käytössä
Tilastotietoa kiinteistökaupoista Käytössä
Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Nimistön kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS) Käytössä
Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST) Käytössä
på svenska